VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP

Đã gọi là HỌC-TẬP thì phải Học và phải Thực-Tập. Phải hết sức chuyên cần về Học-Tập, Tập Học, Học-Hành và Hành để Học.

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

DỊCH LÝ là gì? Ý Nghĩa ra sao? Ai phát minh, khám phá ra Dịch Lý? Dịch Lý có phải là Số học, Bói toán, Thiên văn, Địa Lý, Phép luyện đan, Đạo Học, Thiền Học, Siêu Nhiên Học, Nguyên Thuỷ Học, Phân Tâm Học, Thần Học…

GIỚI THIỆU KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2017

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…

Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học

Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu Trí-Tri-Ý của con người…

Khai Giảng Lớp Triết Dịch Trung Đẳng của DLVN

LỚP TRIẾT DỊCH TRUNG ĐẲNG DLVN. CON NGƯỜI (Theo Quan Điểm Dịch Lý) _ SỰ ĐẶT TÊN (SỰ ĐỊNH DANH) _ TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH _ Bài Đọc Thêm: SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU _ LÝ TRÍ (Theo Quan Điểm Dịch…

Khai Giảng Lớp Triết Dịch Căn Bản

Lớp Triết Dịch - (Theo Chương trình Giảng Huấn - Lớp Tiên Đồng Ngọc Nữ - dành cho Sinh viên - Học sinh của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong)

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Cấp Tốc

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CẤP TỐC (Dành cho người bận rộn với công việc). Do cuộc sống hàng ngày quá nhiều việc nên các anh chị không có nhiều thời gian theo học những lớp Dịch Lý Thông Thường, nay có mở Lớp…