VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP

PHƯƠNG - PHÁP HỌC - TẬP (CỐ QUÊN, TẠM QUÊN CHUNG QUANH MÌNH) ------------o0o------------ 00- Lúc nào mà Chung Quanh Mình, có Hoàn-Cảnh THẬT YÊN-LẶNG, tỷ như trước khi đi ngủ, thì phải có TỰ HỎI một điều gì đó thôi. Rồi chính mình phải TỰ…

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

DỊCH LÝ là gì? Ý Nghĩa ra sao? Ai phát minh, khám phá ra Dịch Lý? Dịch Lý có phải là Số học, Bói toán, Thiên văn, Địa Lý, Phép luyện đan, Đạo Học, Thiền Học, Siêu Nhiên Học, Nguyên Thuỷ Học, Phân Tâm Học, Thần Học không? Tại sao có danh từ…

GIỚI THIỆU KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2017

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai trương đầu năm.