VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VMDL 03. LÝ TRÍ

Lý Trí là mầu nhiệm, huyền diệu, tức khắc, là khí cụ Tiên Thiên sẵn có duy nhất mà con người Hậu Thiên có ôm ấp Tiên Thiên đó. Nó là LÚC mà Trí Tri, Ý Thức phối hợp, giao cảm, hóa sinh lập tức trong linh động. Con người đang sẵn có và đang…

VMDL 01. CON NGƯỜI

Con người là một hóa thành có sự nội hợp, hòa hợp không chia cách giữa SIÊU THỂ TINH THẦN và HỮU THỂ VẬT CHẤT, không chia cách được giữa Lý trí SIÊU HÌNH với thân xác HỮU HÌNH, và đồng thời, CÙNG LÚC CHUNG CÙNG hóa thành ra một lượt: Vô Hữu…