VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VMDL 03. LÝ TRÍ

Lý Trí là mầu nhiệm, huyền diệu, tức khắc, là khí cụ Tiên Thiên sẵn có duy nhất mà con người Hậu Thiên có ôm ấp Tiên Thiên đó. Nó là LÚC mà Trí Tri, Ý Thức phối hợp, giao cảm, hóa sinh lập tức trong linh động. Con người đang sẵn có và đang…

VMDL 01. CON NGƯỜI

Con người là một hóa thành có sự nội hợp, hòa hợp không chia cách giữa SIÊU THỂ TINH THẦN và HỮU THỂ VẬT CHẤT, không chia cách được giữa Lý trí SIÊU HÌNH với thân xác HỮU HÌNH, và đồng thời, CÙNG LÚC CHUNG CÙNG hóa thành ra một lượt: Vô Hữu…

VẤN ĐỀ LÝ HỌC

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.