VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Khoa Dịch Lý

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.

Dịch Lý Vấn Đáp

Hướng dẫn tham khảo Văn Minh Dịch Lý Việt Nam dưới hình thức vấn đáp. Trả lời cho thật chính xác câu hỏi, và không thừa, không thiếu ý nghĩa, ý tứ trong câu hỏi… được dùng làm phương tiện để ôn tập về nhiều Bộ Sách khác nhau của DỊCH LÝ VIỆT NAM

Bài của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong

Người học dịch dám cả quyết về một điều gì mà người ta tưởng chừng không thể biết được. Ta dám quả quyết là vì cơ động tình lý quá rõ, biến thông chính lý. Đó là cái biết quyết định chứ có đoán hay bói gì đâu.