Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Utils/Tags.php on line 939

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Utils/Tags.php on line 940
| DỊCH LÝ VIỆT NAM
Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Utils/Tags.php on line 936

Notice: Undefined index: breadcrumb in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/BreadcrumbList.php on line 24

Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 38

Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 39

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Utils/Tags.php on line 939

Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Utils/Tags.php on line 940

Notice: Undefined index: description in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 41

Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 44
VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…

BÁO TIN BUỒN

Chúng tôi được tin Thầy Cao Thanh - Cao Thế Nhân sinh ngày 21.10.1941, cây cổ thụ của Việt Nam Dịch Lý Hội, đã ra đi vào lúc 18g54 ngày Thứ ba, 26/01/2021 Dương dịch (nhằm giờ Dậu, ngày Giáp Tuất, 14/12/Canh Tý,…

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN CANH TÍ 2020

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…