Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 37

Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 38

Notice: Undefined index: description in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 40

Notice: Undefined index: url in /home/vutrungu/public_html/dichlyhoc.com/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Schema/Graphs/WebPage.php on line 43
VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

App lịch dịch

Chào mừng bạn đến trang Lịch Dịch Lý của Thầy Thanh Hải - SĐT: 0939415379 Sau thời gian phát triển Lịch Dịch Lý trên nền tảng Web. Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo, Lịch Dịch Lý đã chính thức có mặt trên 2 nền…

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN NHÂM DẦN 2022

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Người học Dịch Lý Việt Nam nào cũng nhớ rằng: Trên đây chỉ là một số Biến thông…

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN TÂN SỬU 2021

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…

BÁO TIN BUỒN

Chúng tôi được tin Thầy Cao Thanh - Cao Thế Nhân sinh ngày 21.10.1941, cây cổ thụ của Việt Nam Dịch Lý Hội, đã ra đi vào lúc 18g54 ngày Thứ ba, 26/01/2021 Dương dịch (nhằm giờ Dậu, ngày Giáp Tuất, 14/12/Canh Tý,…

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN CANH TÍ 2020

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai…