VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Featured

Featured posts

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP CẤP TỐC MIỄN PHÍ – KHÓA I – 2019

Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Cấp Tốc Miễn Phí – Khoá I – 2019 Để giúp các bạn hiếu học, có tinh thần cầu tiến, muốn tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu những kiến thức về Dịch Lý Việt Nam, chúng tôi sẽ mở Lớp Cấp Tốc Miễn Phí – Khoá I – 2019. Các khoá học Cấp Tốc Miễn Phí này, sẽ giúp các bạn có nền tảng cần thiết trước khi đi sâu vào môn…

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

DỊCH LÝ là gì? Ý Nghĩa ra sao? Ai phát minh, khám phá ra Dịch Lý? Dịch Lý có phải là Số học, Bói toán, Thiên văn, Địa Lý, Phép luyện đan, Đạo Học, Thiền Học, Siêu Nhiên Học, Nguyên Thuỷ Học, Phân Tâm Học, Thần Học không? Tại sao có danh từ DỊCH LÝ VIỆT NAM?

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.

Vấn Đề Lý Học

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.

Lời Mở Đầu Dịch Lý Nhập Môn

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật.

Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam

Là tài liệu NÒNG CỐT của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức do dân tộc Việt phát minh, trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, lý giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ.

Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

Âm Dương Lý Số tiếp nối Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh và Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam II nhằm giúp người học sở đắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý, trở thành nhà Tiên Tri xứng danh. Khoa Tri-Hóa Thần-Toán Vô-Cực Số-Lý Học được và bị chào đời với độ chính xác về Thiên-Thời-Nhân cơ hơn mọi khoa học khác mà nhân loại đã có.

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Giải thích Tại sao có cái lý lẽ Nhu Thuận, Cương Kiện, Lộ Hành, Trung Thật... Tại sao chỉ có 64 và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngôn ngữ Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do dân tộc Việt phát minh trong phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ, đương nhiên Việt Ngữ trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.