VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Dịch Lý Khai Nguyên

Dịch Lý Khai Nguyên bao gồm các câu hỏi về Phạm Vi Tình Lý, Chiết Tính Tình Ý, và bài tập Hội Lý Quái Nghĩa, Sử Dụng Quái Nghĩa, Chiêm Nghiệm Sự Sống Động, Phát Ý, Phát Họa,… nhằm hướng dẫn người tham dự học tập phép Tiên Tri Tiên Giác.