VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Dịch Lý Khai Nguyên

Dịch Lý Khai Nguyên bao gồm các câu hỏi về Phạm Vi Tình Lý, Chiết Tính Tình Ý, và bài tập Hội Lý Quái Nghĩa, Sử Dụng Quái Nghĩa, Chiêm Nghiệm Sự Sống Động, Phát Ý, Phát Họa,… nhằm hướng dẫn người tham dự học tập phép Tiên Tri Tiên Giác.

Bài 20: Rút Thăm Về Phép – Thiên Diện Gián Cách Đang Động

BĨ - QUAN. rút thăm: xác định ai đi đợt I hoặc đợt II để điền vào danh sách chính thức. Bấy giờ tôi mới thầm nghĩ, không biết mình đi đợt nào đây? Thầm hỏi “ Mình làm thế nào để Đúng chánh với Dịch tượng được đi đợt II đây?”

Bài 19: Phụ Tùng Xe Đạp – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

ĐẠI HỮU - THUẦN KIỀN. Ở Hợp tác xã Lê Lợi, mỗi ngày có bán vài ba món phụ tùng xe đạp, đã được ấn định trước. Hôm nay ở đó bán những món gì? Cái "chén đạn trên cổ" chiếc xe đạp của tôi bị bể mấy bữa nay. Tôi chưa có dịp đi thay cái khác