VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Khoa Dịch Lý

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.

GIỚI THIỆU KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2017

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Cụ thể gồm Tiễn Ông Táo - Viếng Mộ - Động Tĩnh mua sắm dọn dẹp và Xuất hành Khai trương đầu năm.

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ còn hai hào âm trên cùng.

THUẦN CẤN – THUẦN CHẤN

Chấn có hình tượng cái chén, cái ly lật ngửa để đang dùng xài, gọi là đang Động Dụng; hình tượng gọi là ngưỡng bồn. Cấn có hình tượng cái chén, cái ly lật úp gọi là lúc chưa dùng xài hay là đương thời Ngưng Nghỉ; hình tượng gọi là phủ hạ, dẫn hạ.