VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Thiên Nhiên Xã Hội Học

Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu Trí-Tri-Ý của con người nào có phần, có dịp hiểu biết về phép tổ chức cơ mật của vũ trụ vô hữu, thiên địa quỷ thần. Tức sẽ thấu đáo về xã hội muôn loài vạn vật quây quần, hội tụ ra sao? Ðể rồi nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho sự tổ chức trong xã hội loài người. Hòa hợp được cùng với Ý của thiên địa, làm thành tam tài là Thiên-Địa-Nhân.

TNXH 01. Nhu Cầu Âm Dương Lý Tính Đương Nhiên

Âm dương tuyệt đối Cần Nhau, tìm về với nhau, là NHU CẦU tiên quyết của nhau. Nó là Căn gốc Tạo ra DÒNG SINH TỒN miên trường, tạo ra sự Sinh hoạt cực kỳ Sinh linh động của Trời-Đạo-Đời-Người và muôn vô hữu vật

Lời Nói Đầu Thiên Nhiên Xã Hội Học

Ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm thấu đáo xã hội muôn loài quây quần, hội tụ ra sao? Nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho tổ chức xã hội loài người. Hòa cùng Ý thiên địa, hợp thành tam tài Thiên-Địa-Nhân.