VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

Tài liệu NÒNG CỐT của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức do dân tộc Việt phát minh, trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, lý giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ.

VMDL 05. GIẢI THÍCH LUẬT VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên đường truy nguyên đã chợt bắt gặp và khám phá ra Luật Cấu Tạo Hóa Thành Vũ Trụ: KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG ± KHÔNG MANH NHA ⇔ K.H.T.K.CỰC

VMDL 04. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ hay TẠI SAO CÓ SỰ BIẾN HÓA

Con người tôi Hậu Thiên chấp nhận có Lý Trí, có thể vận dụng nó để hiểu rõ Vạn Hữu có Lý Cực. Mà hễ Cực tất có Biến hóa. Để giải thích tại sao có sự biến hóa, chúng ta, với Lý Trí, bó buộc phải tạm dùng YẾU LÝ ĐỒNG NHI DỊ.

VMDL 03. LÝ TRÍ

Lý Trí là mầu nhiệm, huyền diệu, tức khắc, là khí cụ Tiên Thiên sẵn có duy nhất mà con người Hậu Thiên có ôm ấp Tiên Thiên đó. Nó là LÚC mà Trí Tri, Ý Thức phối hợp, giao cảm, hóa sinh lập tức trong linh động. Con người đang sẵn có và đang khu xử nó.

VMDL 02. SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU

Trí Tri Cơ Cấu tức Vũ Trụ Ngữ giúp Trí Tri, Ý người tự rình rập dõi theo những bước tiến đi, tiến về một cách siêu tuyệt và mầu nhiệm của chính nó. Là nhịp cầu nối liền giữa Huyền vi và Hiển hiện (Siêu Hiển Hiển Siêu).

VMDL 01. CON NGƯỜI

Con người là một hóa thành có sự nội hợp, hòa hợp không chia cách giữa SIÊU THỂ TINH THẦN và HỮU THỂ VẬT CHẤT, không chia cách được giữa Lý trí SIÊU HÌNH với thân xác HỮU HÌNH, và đồng thời, CÙNG LÚC CHUNG CÙNG hóa thành ra một lượt: Vô Hữu hình, Hữu Vô hình con người.

Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam

Là tài liệu NÒNG CỐT của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức do dân tộc Việt phát minh, trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, lý giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ.