VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Chưa được phân loại

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG – KHÓA II…

• Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh. • Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà mình có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết. • Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất. • Chọn ngày giờ hành sự phù