VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Vấn Đề Lý Học

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.

VDLH 01. CẤU TẠO HÓA THÀNH (ĐẠO CỰC)

Tình Ý con người Cấu Tạo Hóa Thành cho Âm Dương Tình Ý bên trong con người chớ không cho ai cả, bất kể cho con người đã qua, hiện tại hay hậu lai (cũng chỉ là Âm Dương trời biển tình ý Vũ Trụ mãi mãi vậy đó vậy).

Vấn Đề Lý Học

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.