Khai Giảng Lớp Triết Dịch Căn Bản

thanhai2000Tháng Mười Hai 10, 2016
218 lượt xem
Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Trung Đẳng - Khóa 16

Khai Giảng Lớp Triết Dịch Căn Bản

(Theo Chương trình Giảng Huấn Lớp Tiên Đồng – Ngọc Nữ

dành riêng cho Sinh viên – Học sinh của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong)

 

  1. Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
  2. Yếu Lý Đồng nhi Dị.
  3. Sự Định Danh
  4. Sống Động Luật.
  5. Lý Trí Tánh (Đường Đi của Trí Tri Ý).
  6. Lý Thành.

Các kênh thông tin của chúng tôi