THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DLVN CĂN BẢN VÀ ỨNG DỤNG KHÓA 22-NĂM 2022

thanhai2000Tháng Chín 11, 2022
832 lượt xem
lịch khai giảng lớp dlvn 2022

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG

 KHÓA 22  – NĂM 2022.

 • Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh.
 • Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà mình có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết.
 • Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất.
 • Chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….
 • Dịch Lý là môn Khoa học Tổng Tập có thể Ứng Dụng đệm vào tất cả mọi ngành, mọi khoa môn khác.
 • Thời gian học: 10 buổi.
 • Học vào ngày: Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.
 • Từ 19g đến 21g.
 • Khai giảng: Thứ năm 13.10.2022
 • Ghi danh: 0939.415.379 (Thầy Thanh Hải)
 • Từ ngày 11.09.2022 đến trước ngày khai giảng.
 • Địa điểm học: Online trên Zoom.
 • Sĩ số: 15 học viên trở lên.
 • Giảng dạy: Giảng Viên Thanh Hải.
 • Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ thực hiện, Ứng dụng vào mọi ngành, mọi khoa môn,….
 • Tham khảo các Tài liệu có đăng ở 03 trang web:
 • www.vutrungu.com & www.dichlyhoc.com & www.vietnamdichlyhoc.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học 10 Buổi):

 • Giới Thiệu: Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
 • Hóa Thành 08 tượng.
 • Ý nghĩa 08 tượng.
 • Hóa Thành 64 Dịch tượng kép.
 • Ý Nghĩa 64 Dịch Tượng
 • (Việt Dịch Chánh Tông của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong).
 • Cách Thành Lập Dịch tượng kép.
 • Cách Thành Lập – Ý nghĩa: Chánh – Hộ – Biến.
 • Phương Pháp Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bước Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bài Thực Tập Kiểm Soát: Chánh và Chánh-Biến.
 • Các Bước Nói Dịch.
 • Phép Tắc Nói Dịch.
 • Bốn Điều Căn Bản.
 • Tám Điều Tâm Niệm.
 • Bốn Mục Đích Nói Dịch.
 • Phương Pháp Bấm Dịch Trên Bàn Tay.
 • Cách Tính Nhanh Các Dịch Tượng.
 • Cách Tính Lục Thú.
 • Cách Tính Dịch Tượng Theo Phút.
 • Quyết Điều Hoài Nghi – Định Điều Do Dự.
 • Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Kiểm Soát và Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.
 • Một số Bài Mẫu Ứng dụng để Động Tĩnh, Tiến Thoái được Đắc sách.
 • Cách Chọn Ngày Giờ Phù Hợp Công Việc.
 • Cách chọn số điện thoại. Tặng và Hỗ Trợ dùng Phần Mềm Tìm Sim Tốt,….
 • Tham khảo các Tài liệu có đăng ở 03 trang web:
 • www.vutrungu.com & www.dichlyhoc.com & www.vietnamdichlyhoc.com

 

BAN ĐIỀU HÀNH

DICHLYHOC.COM

VUTRUNGU.COM

VIETNAMDICHLYHOC.COM

app coi số điện thoại

Các kênh thông tin của chúng tôi