KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG – Khoá II – 2019

thanhai2000Tháng Chín 23, 2019
173 lượt xem

• Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh.
• Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà mình có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết.
• Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái cho Đắc sách, có lợi nhất.
• Chọn ngày giờ hành sự phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới,….
• Dịch Lý là môn Khoa học Tổng Tập có thể Ứng Dụng đệm vào tất cả mọi ngành, mọi khoa môn khác.

• Thời gian học: 10 buổi.
• Học vào ngày: Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần.
• Từ 18g30 đến 20g30.
• Khai giảng: Thứ sáu, 04.10.2019
• Ghi danh: 098.289.2086 hoặc 0939.415.379 (Thầy Thanh Hải)
• Từ ngày 26.08.2019 đến trước ngày khai giảng.
• Địa điểm học: Phú Nhuận
• Sĩ số: 15 học viên trở lên.
• Giảng dạy: Giảng Viên Thanh Hải.
• Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích học hỏi, nghiên cứu, dự đoán trước, chọn ngày giờ thực hiện, Ứng dụng mọi ngành, mọi khoa môn,….
• Ghi chú:

-Học viên đã học các Khóa Dịch Lý Việt Nam Căn Bản trước, sẽ được tham dự Học lại Miễn phí (nếu có nhu cầu ôn tập hoặc do bận bất ngờ không theo học hết khóa, sẽ được Dự thính hoặc Bảo lưu Khóa học).

-Các Sư Thầy, Sư Cô, Sinh viên, Học sinh được ghi danh học miễn phí.


• Tham khảo các Tài liệu có đăng ở 02 trang web:
• www.vutrungu.com & www.dichlyhoc.com

Lớp Dịch Lý Việt Nam Căn Bản – Khóa II – 2019
CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học 10 Buổi):
• Giới Thiệu: Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
• Hóa Thành 08 tượng.
• Ý nghĩa 08 tượng.
• Hóa Thành 64 Dịch tượng kép.
• Ý Nghĩa 64 Dịch Tượng
• (Việt Dịch Chánh Tông của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong).
• Cách Thành Lập Dịch tượng kép.
• Cách Thành Lập – Ý nghĩa: Chánh – Hộ – Biến.
• Phương Pháp Kiểm Soát Sống Động.
• Các Bước Kiểm Soát Sống Động.
• Các Bài Thực Tập Kiểm Soát: Chánh và Chánh-Biến.
• Các Bước Nói Dịch.
• Phép Tắc Nói Dịch.
• Bốn Điều Căn Bản.
• Tám Điều Tâm Niệm.
• Bốn Mục Đích Nói Dịch.
• Phương Pháp Bấm Dịch Trên Bàn Tay.
• Cách Tính Nhanh Các Dịch Tượng.
• Cách Tính Lục Thú.
• Cách Tính Dịch Tượng Theo Phút.
• Quyết Điều Hoài Nghi – Định Điều Do Dự.
• Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Kiểm Soát và Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.
• Một số Bài Mẫu Ứng dụng để Động Tĩnh, Tiến Thoái được Đắc sách.
• Cách Chọn Ngày Giờ Phù Hợp Công Việc.
• Cách chọn số điện thoại. Tặng và Hỗ Trợ dùng Phần Mềm Tìm Sim Tốt,….
• Tham khảo các Tài liệu có đăng ở 02 trang web:
• www.vutrungu.com & www.dichlyhoc.com

BAN ĐIỀU HÀNH

DICHLYHOC.COM

VUTRUNGU.COM

Các kênh thông tin của chúng tôi