Khai Giảng Lớp Triết Dịch Trung Đẳng của DLVN

thanhai2000Tháng Mười Hai 10, 2016
154 lượt xem
Thông Báo Khai Giảng Lớp Dịch Lý Trung Đẳng - Khóa 16

Khai Giảng Lớp Triết Dịch Trung Đẳng của DLVN

  1. CON NGƯỜI (Theo Quan Điểm Dịch Lý).
  1. SỰ ĐẶT TÊN – SỰ ĐỊNH DANH (TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH).

Bài Đọc Thêm: SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU.

  1. LÝ TRÍ (Theo Quan Điểm Dịch Lý).
  1. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ (hay TẠI SAO CÓ BIẾN HÓA).
  1. GIẢI THÍCH LUẬT TẠO LẬP VŨ TRỤ.                                                                                                            
  1. HẬU THIÊN LUẬN TIÊN THIÊN.                                                                                                   
  1. LÝ THÀNH.                                                                                    
  1. TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI, Ý.                     
  1. GIÁ TRỊ CỦA TRÍ TRI Ý TIÊN HẬU THIÊN.

Các kênh thông tin của chúng tôi